ATTENTION !!! FROM 28/10 til 01/12 the belgian office will be closed and we'll working from our French office. Deliveries can be delayed and. pick up moments in november will be announced in time. For more information, please contact Régine : regine.leclef@denateliervanamandine.be

Algemene Voorwaarden

De Verkoper

e-Shop Den Atelier van Amandine, Régine Le Clef,  is gevestigd te België , 2640 MORTSEL, DE VALK 28.
Het Ondernemings nr. is BE 0 670 680 566, e-mail : regine.leclef@denateliervanamandine.be , tel +32 475 94 37 18

Prijzen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW , exclusief verzendkosten, ze zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website worden aangeboden, alle prijzen gelden per stuk tenzij anders is aangegeven. Den Atelier van Amandine kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten.

Aansprakelijkheid

De artikelen die wij verkopen worden op onze website zo precies mogelijk beschreven en afgebeeld, mocht er zich toch een fout voordoen op onze website dan kunnen wij voor dit feit niet aansprakelijk worden gesteld; de kleuren op de foto's kunnen lichtjes afwijken (de instelling en kwaliteit van uw beeldscherm hebben er ook een invloed op). Den Atelier van Amandine aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten die worden aangeboden op onze website.

Privacy en persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld, behoudens wanneer deze betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter, de rechtbank van Antwerpen exclusief bevoegd.

Eigendomsrecht

Den Atelier van Amandine blijft volledige eigenaar van een verkocht artikel tot het moment waarop de koopprijs, inclusief verzendkosten, volledig is voldaan.

Diversen

Door te bestellen verklaart U ouder te zijn dan 18 jaar en verantwoordelijk te zijn over uw aankoopdaad. Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (e-mail, back-ups,…). Indien één artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

Verzakingsrecht

Je hebt als consument het recht om ons mee te delen dat je afziet van de aankoop (wettelijke bepalingen in verband met verkoop op afstand, opgenomen in de Wet van 6 april 2010), zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Indien je je op deze mogelijkheid wil beroepen, moet je de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Den Atelier van Amandine, De Valk 28, 2640 MORTSEL.

Klachten en ruilen/retourneren van aangekochte artikelen

Indien je niet tevreden bent over je aankoop of indien een artikel bij aankomst beschadigd is, dan bieden wij jou de mogelijkheid ons het artikel binnen een termijn van tien werkdagen na ontvangst van uw bestelling terug te bezorgen. Je dient ons hiervan altijd schriftelijk (via e-mail naar hello@denateliervanamandine.be) op de hoogte te brengen. Het artikel dient binnen een termijn van tien werkdagen in de originele verpakking te worden terugbezorgd, in onbeschadigde en ongebruikte toestand en voldoende gefrankeerd, samen met de pakbon en een begeleidende brief. Niet aangemelde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd! Artikelen gekocht tijdens de soldenperiode kunnen níet geretourneerd worden.

Artikelen die ons worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals hierboven beschreven, worden binnen een termijn van tien werkdagen door ons terugbetaald. Verzendingskosten, door ons of door jou gemaakt, worden niet terugbetaald, je ontvangt dus de aankoopprijs min het bedrag van de verzendingskosten. Betreft het een artikel dat verkeerdelijk werd geleverd door Den Atelier van Amandine, dan nemen wij de kosten voor verzending wel op ons.

Wij behouden ons het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan Den Atelier van Amandine of de leverancier van het artikel.

Wij controleren onze artikelen voor we deze versturen en zorgen voor een degelijke verpakking, de klant verbindt zich ertoe de bestelling te controleren bij levering. Aanvaard nooit verpakkingen die duidelijk beschadigd zijn bij het transport en controleer jouw zending onmiddellijk bij ontvangst! Wij controleren iedere zending voor ze de deur uitgaat. Indien je toch schade vaststelt aan de door jou bestelde artikelen, dan vragen wij je ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen, indien mogelijk vragen we ook ons een foto door te mailen van het beschadigde artikel. Gooi nooit de postverpakking weg voor je hebt vastgesteld dat jouw zending in goede staat is en stuur nooit een reeds ontvangen pakket terug zonder ons vooraf te contacteren!

 

Indien u een faktuur wenst voor uw aangekochten goederen, graag dit als opmerking vermelding bij uw bestelling. Voor bestelling onder de € 15 behoudt den Atelier van Amandine zich het recht om hiervoor administratiekosten te vragen.

 

Den Atelier van Amandine behoudt zich eveneens het recht elke bestelling onder de € 5 te weigeren. 

Indien je een vraag of klacht hebt, stuur ons dan gerust een e-mail (hello@denateliervanamandine.be). Iedere klacht wordt serieus behandelt en we trachten samen tot een voldoeninggevende oplossing te komen.